Skip to content
+421 (48) 414 57 71 office@badinsky.sk  Advokátska kancelária JUDr. Michal Badinský

Advokát JUDr. Michal Badinský pôsobí už od roku 2005 v Banskej Bystrici. Svojím domácim a zahraničným klientom však poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky.

Prvoradou snahou kancelárie je poskytnúť klientovi jasne a zrozumiteľné dostupné riešenia a objektívne zhodnotiť situáciu a stav jeho právnej veci, pretože povinnosťou advokáta je zastupovať každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou, starostlivosťou a nasadením, bez ohľadu na jeho finančné možnosti, pričom dbá na hospodárnosť a nepredražovanie poskytovaných právnych služieb.

Pre účely konania pred obchodným registrom a živnostenským úradom je pre klientov v advokátskej kancelárii dostupný zaručený elektronický podpis, čo znižuje náklady klientov na zápis obchodných spoločností do obchodného registra, vykonávanie zmien v obchodnom registri, ako aj náklady spojené s konaním pred živnostenským úradom.

Od mája 2017 kancelária poskytuje služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora.

Od 1.novembra 2018 kancelária poskytuje služby spojené so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Obchodné spoločnosti, okrem subjektov verejnej správy a emitentov cenných papierov, zapísané pred 1.11.2018 majú povinnosť vykonať tento zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019 a to aj v prípade, že spoločnosť je evidovaná v registri partnerov verejného sektora.

Back To Top